Український дослідницький інститут неруйнівного контролю

Пошук

Перейти к содержанию

Політика ОСП «УкрНДІНК» у галузі управління якістю

ОСП – Орган із сертифікації персоналу в галузі неруйнівного контролю (НК), який є структурним підрозділом ПрАТ «УкрНДІНК». ОСП в якості незалежного органу та відповідно до вимог чинних правил, норм та стандартів повинен надавати можливість оцінки і підтвердження компетентності персоналу в галузі НК на українському та міжнародному ринках.ОСП «УкрНДІНК» діє в якості органа по сертифікації персоналу НК технічних об'єктів різних галузей промисловості.

Наш девіз:
Кваліфікований персонал – запорука якості.

Головна мета нашої діяльності: ОСП розглядає себе постачальником послуг для задоволення потреб держави, економіки та промисловості. Робота ОСП повинна сприяти забезпеченню незалежної та безсторонньої оцінки компетентності персоналу для зміцнення довіри і визнання нашими клієнтами й задоволення їхніх потреб у підтвердженні кваліфікації персоналу. Досягнення зазначеної мети забезпечується шляхом виконання наступних задач:

* надання послуги з сертифікації всім бажаючим, незалежно від відомчої підпорядкованості, юридичного статусу, форми власності і географічного місцезнаходження заявника, якщо вони визнають правила і процедури системи сертифікації персоналу ОСП УкрНДІНК.
* розширення послуг з підтвердження компетентності фахівців в області неруйнівного контролю та скорочення часу, необхідного для проведення процедур сертифікації.
* проведення об'єктивної цінової політики стосовно клієнтів. Вартість сертифікації однакова для всіх бажаючих, яка для внутрішнього та зовнішнього ринків визначається фактичними витратами ОСП, які вказуються в "Договорі на сертифікацію" між УкрНДІНК і ЗАЯВНИКОМ (фізичною або юридичною особою);
* Наявності штату кваліфікованих фахівців і забезпечення підтримки їх професійного рівня. Постійне підвищення результативності роботи забезпечується на основі раціонального розподілу відповідальності та повноважень серед персоналу ОСП.
* Розробки та впровадження системи управління якістю на основі вимог ІSO 9001 і ДСТУ ІSO/IEC 17024, задокументованої в настанові з якості.

Постійне вдосконалення системи управління якістю досягається шляхом:

* самооцінки (анкетування);
* результатів внутрішніх і зовнішніх аудитів;
* аналізу ефективності заходів щодо забезпечення якості в щорічних менеджмент ревю (визначаються такі показники, як наприклад: рівень задоволення клієнтів; огляд отриманих рекламацій; відбиття внутрішніх процесів; часове представлення проходження процесів).
* Удосконалення процедури оцінки компетентності персоналу на основі результатів кваліфікаційних іспитів.
* Розвитку партнерських відносин з навчальними та атестаційними центрами, визнаними ОСП.
* Кожний співробітник ОСП зобов'язаний враховувати та дотримуватись цих положень та мети, реалізовувати у поточній роботі та вимірювати свої досягнення.

Ми відкриті для своїх клієнтів і готові надати можливість ознайомлення з нашою діяльністю, нашими вимогами та системою якості.Керівництво ОСП бере на себе відповідальність за створення сприятливих умов і забезпечення (у межах своїх повноважень) необхідними ресурсами для реалізації даної Політики та удосконалення системи управління якістю.

Головна | Загальна інформація | Підстави діяльності | Сфера діяльності | Процедура сертифікації | Поточна інформація | Контакти | Мапа | Карта сайта


Назад к содержанию | Назад к главному меню